Nabino Sp. z o.o.
ul. Wróblewskiego 18
93-578 Łódź

NIP: 7292656980
REGON: 100625257
KRS: 0000323482

Kapitał zakładowy: 100 000,00 PLN
Rozpoczęcie działalności: 2009 rok
E-mail: kontakt@nabino.pl
tel./fax: +48 42 682 82 82